Dofinansowanie ze środków Funduszu do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WSPARCIE  ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH  W  RAMACH  DOFINANSOWANIA  ZE  ŚRODKÓW  PFRON  SPORTU,  KULTURY,  REKREACJI  
I  TURYSTYKI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się;

- osoby prawne,

- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku;
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
 3. udokumentują posiadanie min. 40% udziału własnego lub pozyskanego z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów całkowitych planowanego przedsięwzięcia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Wypis z rejestru /sądowego, ewidencji działalności gospodarczej, itp./.
 3. Statut organizacji pozarządowej.
 4. Imienna lista osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ostrowieckiego, uczestniczących w przedsięwzięciu ze wskazaniem adresu zamieszkania i stopnia niepełnosprawności.
 5. Szczegółowy kosztorys zadania, uwzględniający kalkulację przewidywanych kosztów, w którym należy określić wszystkie planowane koszty (w tym koszt całkowity, wnioskowaną kwotę dofinansowania ze środków PFRON, środki własne, środki
  z innych źródeł, wkład osobowy).
 6. Dokumenty świadczące o zapewnieniu przez wnioskodawcę warunków lokalowych
  i technicznych niezbędnych do realizacji zadania, odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Zaświadczenie banku prowadzącego obsługę konta wnioskodawcy określające jego numer z informacją o ewentualnych obciążeniach konta.
 8. Oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub środków z innych źródeł
  na sfinansowanie planowanego przedsięwzięcia (min. 40% udziału własnego
  lub pozyskanego z innych źródeł).

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wraz załącznikami w siedzibie PCPR lub listownie
w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok planowanej realizacji zadań.

Mieczyszław Libuda

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2017-11-23
Data publikacji:2017-11-23
Osoba sporządzająca dokument:Mieczyszław Libuda
Osoba wprowadzająca dokument:Mieczysław Libuda
Liczba odwiedzin:916